About Us

Yayasan Dwi Bakti digerakkan cinta kasih Allah yang penuh kerahiman dan dijiwai oleh semangat Santo Fransiskus dan Muder Maria Anselma, terbuka, dan menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk membela, memperjuangkan, memelihara kehidupan dan lingkungan secara menyeluruh.